Samarbeten

Min familj Sverige AB har ett betalt samarbete med Carl von Linnékliniken i Uppsala. Linnékliniken erbjuder alla medlemmar i facebookgruppen Mamma på egen hand 10 % på behandlingskostnaden. 

Mamma på egen hand vänder sig till livmoderbärare som funderar på, försöker bli eller redan är mammor på egen hand genom assisteradbefruktning.

Fullständiga villkor för samarbetet går att ta del av i facebookgruppen Mamma på egen hand. 

Ni hittar mer information om Carl von Linnékliniken på www.linne.se